Kompletní volební program 2022 - 2026

Program tvořili kandidáti uskupení Víc pro Nový Jičín s ČSSD podle svých zkušeností, znalostí a informací, které obdrželi od občanů. Všechny body z vize jsme připraveni prosazovat s plným nasazením a odpovědností.

Veřejná správa a správa města

Otevřenost, transparentnost, komunikce a spolupráce jsou základní parametry pro důvěryhodnou radnici.  Více zde...

Bezpečnost ve městě

Každý občan města si zaslouží bezpečný prostor pro svůj život a život své rodiny. Jsme si vědomi nových rizik, které mají vliv na život v našem městě. Toto téma považujeme za velmi důležité. Více zde...

Financování a hospodaření města

Chceme, aby Nový Jičín patřil mezi nejlépe hospodařící města v MS kraji, vytvoříme vyrovnané proinvestiční rozpočty města, které budou reflektovat potřeby většiny obyvatel. Více zde...

Zaměstnanost, rozvoj podnikání a cestovního ruchu, prosperita města

Nezaměstnanost se v okrese Nový Jičín pohybuje kolem 3,3 %, a je to třetí nejnižší nezaměstnanost ze všech okresů v MS kraji, tento trend udržíme. Podnikatelé však nyní potřebují naši výraznou podporu. Více zde...

Školství, kultura a sport

Kvalitní a moderní školství, rozvoj a podpora kultury i efektivní podpora zejména mládežnického sportu to nás nenechává chladnými. Dokončíme kulturní dům a začneme zvelebovat Hückelovy vily. Více zde... 

Bydlení, sociální služby a zdravotnictví

Je potřeba zastavit stěhování lidí mimo město a přilákat je dostupným bydlením, sociálními službami a kvalitním zdravotnictvím. Za zásadní považujeme nedostatek bytů a stomatologů.  Více zde... 

Ochrana životního prostředí a doprava

Nový Jičín je jedním z nejčistších a nejekologičtějších měst v kraji a chceme, aby byl i nadále. V dopravě vnímáme jako zásadní problém nedostatečný počet parkovacích míst v sídlištích a problematickou průjezdnost městem ve špičkách. Více zde...

Volte Víc pro Nový Jičín