Zlepšit parkovací možnosti

Víme, kde máte problémy zaparkovat a tam budeme směřovat příští investice (k nejvíce akutním patří např. MČ Loučka, ul. Bulharská, Nerudova, Vančurova, Bezručova).

  • Zasadíme se o vybudování nových parkovacích míst a budeme se řídit nově zpracovaným generelem parkování,
  • v případě získání dotace vybudujeme parkovací dům, pravděpodobně na neoficiálním parkovišti na ul. Bezručova, zde nejprve v roce 2023 dokončíme zpevnění ploch, velké parkoviště vybudujeme v bývalém areálu Telekomunikací na ul. Sokolovské,
  • zahájíme systémové kroky k řešení dopravních komplikací ve špičce.

Více našich plánů v oblasti životního prostředí a dopravy najdete zde...