MO ČSSD Nový Jičín

Telefonní číslo

+420 603307107 

E-mail: klein.jiri@gmail.com