Zvolení zastupitelé 2022-2026


Členství v odborných komisích Rady města do 2022

Komise architektury a rozvoje města

Mojmír Zetocha
Miroslav Rešl

Komise bytová

Josef Kelnar
Stanislav Číp

Komise dopravní

Pavel Rozbroj
Jiří Klein

Komise kulturní

Miroslav Rešl
Jan Machander

Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu

Blanka Faluši - předsedkyně
Ludmila Kocourková

Komise péče o památky

Jaroslav Dvořák
Josef Březovský

Komise pro správu majetku města

Blanka Faluši
Mojmír Zetocha

Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas

Jaroslav Dvořák
Stanislav Kovář

Komise sociální

Ludmila Šnejdrlová

Komise sportovní

Pavel Andrýsek
Jiří Hrachovec

Komise zdravého města a místní Agendy 21

Jiří Klein

Komise zdravotnická

Ludmila Šnejdrlová - předsedkyně

Komise životního prostředí

Pavel Malicher
Josef Březovský