1. Mgr. JIŘÍ KLEIN

Povolání - Městská policie Opava - vrchní policejní rada - ředitel

Narozen - 1970 v Bílovci

Vzdělání - vysokoškolské

Kontakt: tel. 603307107, mail: klein.jiri@gmail.com

Rozvedený, žiji s přítelkyní Janou, tři děti, tři vnuci


Mám za sebou první 4 roky v pozici zastupitele města. Přestože volby v roce 2018 ČSSD vyhrála, nepodařilo se nám sestavit koalici a zůstali jsme v opozici. V letošních volbách musíme uspět lépe. Je potřeba zvítězit výrazněji a pomoci městu, aby opět žilo.

V místní organizaci jsme diskutovali a zvažovali, jakým způsobem získat zpět důvěru, která byla na celostátní parlamentní úrovni ztracena. Shodli jsme se, že je potřeba začít od politiky komunální, poctivou prací pro lidi s aktivním zapojením schopných nestraníků na naší kandidátce. Abychom změnu podpořili i vizuálně, zvolili jsme nový název a logo pro uskupení do podzimních voleb - Víc pro Nový Jičín s ČSSD.

Hlavním úkolem komunálních politiků je konat tak, aby se lidem žilo ve městě dobře. 

Aby měli lidé kde důstojně bydlet, měli dostatek pracovních příležitostí, cítili se bezpečně, mohli se sportovně vyžít a měli dostatek možnosti ke kultuře a vzdělávání. Do těchto směrů má jít transparentní podpora bez korupce a pochybností.

Zásadní je najít průnik toho podstatného. 

Je důležité se naučit s lidmi komunikovat, zajímat se aktivně o názory občanů a dokázat na něj pružně reagovat. Nejsem přítelem dlouhých řečí, mám raději skutky.

Kandidátka bude připravena tak, aby mohl občan města s klidným svědomím zvolit jednu kandidátku Víc pro Nový Jičín s ČSSD a věděl, že zvolení lidé kvalitně pokryjí celou škálu činností, které jsou potřeba pro správný chod města.


Předchozí praxe a záliby

 • 21 let policista, 2 roky personální ředitel a hybatel svobodné firmy, 8 let ředitel MP (Nový Jičín a Opava)
 • chalupaření, vysokohorská turistika, běh, fotografování
 • organizace akcí pro lidi (Rozběháme Nový Jičín, www.nasvinec.cz, www.novojicinskypulmaraton.cz, Odemykání Čerťáku, Chritativní běh o106, Charita punč a svařák, Zimní opékání, Stezky pro děti a další) 

K čemu mám nejblíže svými zkušenostmi a co mám v plánu aktivně podporovat a prosazovat:

V běžném životě občanů

 • bezpečný prostor pro život - rajónové hlídky MP pravidelně do ulic
 • dostatek parkovacích míst v sídlištích i u služeb a v centru s ohledem na zachování současné zeleně (za kritickou považuji situaci v Loučce, ale i na ul. Bulharské atd.)
 • nabídku a podporu kvalitních sociálních služeb a bydlení pro seniory
 • peníze z radarů do bezpečnosti v provozu
 • komunikace s významnými zaměstnavateli a spolupráce s nimi
 • úředníky, jako pomocníky občanů
Pro radost a zážitky
 • významná podpora sportu a volnočasových aktivit všech věkových kategorií s prosazením výstavby nových a modernizace stávajících sportovišť
 • podpora rozvoje areálu Svinec - sjezdovka a okolí
 • podpora kulturních akcí a modernizace kulturních zázemí
 • zapojovat občany do dění ve městě

Na radnici

 • změnu v komunikaci s občany a zajištění jejich většího podílu na rozhodování, co a jak se bude ve městě realizovat
 • návrat ke konceptu práce Městské policie od represe k vyhledávání příležitostí pro pomoc a řešení problémů občanů

Využijte možnosti mi cokoli sdělit. Určitě se Vám brzy ozvu.