HISTORIE

Období do r. 1918

1869 byl v Novém Jičíně založen Dělnický vzdělávací a podpůrný spolek, který se staral o sociální kulturní potřeby dělníků.

1874 vznikla Rakouská sociálně demokratická strana, do níž vstupovali i čeští dělníci a r. 1878 Sociálně-demokratická strana českoslovanská v Rakousku.

1894 v byla vytvořena Slovanská sekce.

1897 byla v Novém Jičíně založena organizace Českoslovanské sociálně demokratické strany.

K hlavním úkolům této organizace patřil i boj za národní práva českého obyvatelstva - v našem městě tehdy byla německá většina. Na založení této organizace se podíleli zejména F. Trnavský, V. Válka a krajský předseda Petr Cingr.

V období 1900-1912 byly zakládány v novojičínských továrnách odborové organizace bojující za sociální práva dělníků.

Období 1918-1938

Němečtí a čeští sociální demokraté sice spolupracovali v sociálních záležitostech, ale ve věcech národnostní problematiky často stály proti sobě.

Ve volbách r. 1919 získala v Novém Jičíně německá sociální demokracie 15 z celkových 36 mandátů (české strany získaly jen 3 mandáty).

Při volbách v r. 1931 získala německá sociální demokracie 8 mandátů a ČSSD 7 mandátů (dva mandáty získala již Sudetoněmecká strana).

1935 již získali henleinovci 41% hlasů.

Volby v r. 1938 potvrdily vzrůstající vliv německých nacionalistických tendencí - henleinova sudetoněmecká strana získala 23 mandátů, německá soc. demokracie 3 mandáty, ČSSD 4 mandáty a ostatní české strany 6 mandátů.

Nejvýznamnější osobností české sociální demokracie v meziválečném období byl dlouholetý předseda a zastupitel za ČSSD Klaudius Bechný.

Období 1945-1990

V období 1939-1945 byla ČSSD v ilegalitě. Již v r. 1945 však obnovila svoji legální činnost.

Ve volbách r. 1946 získala ČSSD 11 mandátů a Klaudius Bechný se stal starostou. Tuto funkci vykonával až do r. 1948.

V červnu 1948 došlo ke sloučení KSČ a ČSSD. V podstatě však šlo o pokus o likvidaci ČSSD - nevznikla žádná nová strana, ale členové ČSSD se přeregistrovali do KSČ.

Do KSČ přešla jen asi 1/3 členů ČSSD. Ti ostatní buď rezignovali na politickou činnost, emigrovali nebo aktivně bojovali proti komunistickému režimu.

V Novém Jičíně se proti komunistickému systému a likvidování ČSSD aktivně postavili JUDr. Jan Žáček, František Švrček, Josef Raška, František Šavršula, Oldřich Pustějovský a Karel Jiroušek. V r. 1954 byli odsouzeni k dlouholetým trestům vězení.

Období po r. 1990

V roce 1990 byla obnovena činnost ČSSD i v Novém Jičíně.

Předsedy Okresního výkonného výboru byli postupně:

Oldřich Gilar

Zdeněk Krajčír (2000-2004)

Mgr. Dana Vahalová (2004)

Prvním předsedou Místní organizace v Novém Jičíně po r. 1989 se stal:

Lubomír Pelikán a následovali

JUDr. Astrid Poučová (dcera JUDr. Žáčka)

Josef Pavlík

Břetislav Schutz (1996-1998)

JUDr. Vojtěch Hývnar (1998-2002)

Milan Poliak (2002-2006)

Ing. Břetislav Gelnar, CSc. (2006 - 2010)

PhDr. Jaroslav Dvořák (2010 - dosud )

Historického úspěchu dosáhla MO ČSSD v Novém Jičíně v komunálních volbách v roce 2010 /23,6%/, po nichž získala post starosty města - Ing. Břetislav Gelnar CSc., 1. místostarosty - PhDr. Jaroslav Dvořák a dalších 4 radních - Josef Nekl, Ing. Václav Dorazil, Bc. Blanka Faluši, Ing. Milan Grestenberger a celkem 8 zastupitelů - Miroslav Rešl a Bc. Pavel Rozbroj. V roce 2012 se poměr změnil. ČSSD zůstal post starosty - PhDr. Jaroslav Dvořák, 1. místostarosty - Bc. Blanka Faluši a 2 radních - Josef Nekl, Ing. Václav Dorazil.

Volby v roce 2018 ČSSD ve městě Nový Jičín vyhrála. Bohužel se však přes předchozí dohody o spolupráci nepodařilo sestavit koalici a ČSSD se 6 zastupiteli zůstala celé volební období v opozici.