JAK SE VOLÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

Ve městě Nový Jičín se v roce 2022 volí 29 kandidátů do zastupitelstva. 

Velký křížek, čili volíte jednu stranu

Nemáte žádné konkrétní favority a souhlasíte s lídrem kandidátky. V tom případě označíte křížkem jednu stranu a vašich "29 hlasů" dostane prvních 29 lidí na kandidátce. Využijete všechny své hlasy.

Malé křížky, čili vybíráte osobnosti z různých kandidátek

Máte 29 hlasů a může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužijete. Pozor - když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.

Kombinace křížků

Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje "velký" křížek a "malé" křížky. V takovém případě označí "velkým" křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělí "malé" křížky jednotlivým kandidátům. "Malé" křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiných stran, než kterou označil "velkým" křížkem. Malé křížky u strany označené velkým křížkem se nezapočítají, ale lístek je platný.

Kombinace "velkého" křížku s "malými" totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s "malým" křížkem a "dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci".

To poslední vysvětlíme na příkladu. Pokud se volí 29 zastupitelů a volič například dá "velký" křížek některé straně a devět křížků "malých" kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 9 kandidátům označeným "malým" křížkem a prvním 20 kandidátům (29 - 9 = 20) ze strany, které dal "velký" křížek.

Neplatnost hlasování

Důležité je při udělování preferenčních hlasů neudělat chybu, která by volbu zneplatnila. Není možné například označit "velkým" křížkem dvě politické strany. Hlasování je také neplatné, pokud volič označí "malými křížky" více kandidátů, než je volených míst v zastupitelstvu. V tom případě propadají všechny hlasy.