6. MUDr. PAVEL ANDRÝSEK

Povolání - lékař

Narozen - 1956

Vzdělání - lékařská fakulta UP Olomouc

ženatý od r. 1981, manželka Jaroslava je učitelka, máme 3 děti - 2 dospělé dcery, učitelky, 24-letý syn Petr je těžce mentálně postižený a pečuje o něj manželka v naší společné domácnosti


Profesní profil

1981-2012 - Nemocnice Nový Jičín ortopedické oddělení

1990-1992 - ředitel Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín

od 1999 - soukromá ortopedická ambulance

Záliby, volný čas

  • starost o lyžařský areál na Svinci, od května 2022 ve funkci prezidenta Lyžařského klubu Svinec z.s., nyní jako víceprezident
  • rekreační sport - tenis, lyžování
  • chataření a domácí turistika

Záměry pronásledující volební období

  • vyvážený komplexní rozvoj města
  • zasazovat se o kvalitu a dostupnost zdravotní péče, zejména pak v oblasti stomatologických služeb a vytvoření podmínek pro následnou lůžkovou péči o dlouhodobě nemocné občany Nového Jičína na území města
  • podpora sportovních služeb - v souladu s plánem rozvoje sportu založit městskou organizaci, která bude koncepčně a účelně provozovat a rozvíjet sportovní zařízení na území města
  • udržení a další rozvoj rekreační, turistické a sportovní lokality Kojetín - Svinec, s důrazem na zachování příjezdové komunikace do areálu z Loučky
  • podpora bydlení ve městě se zaměřením na oživení projektů výstavby bytových domů a bytové rekonstrukce nevyužitých objektů s pomocí dotačních programů
  • vzkříšení dosavadní koalicí bojkotovaných projektů - dostavba kulturního domu, revitalizace Huckelových vil