2. Mgr. BLANKA FALUŠI, MBA

Povolání : Ekonomická náměstkyně PO

OSVČ : ekonomický a účetní poradce

Narozena : 1966 v Novém Jičíně

Vzdělání : Vysokoškolské 

Členka Rady Novojičínského sdružení podnikatelů, členka Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín , předsedkyně Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu Rady města Nový Jičín


Priority pro volební období 2022 -2026 :

Vrátit zpět město Nový Jičín s jeho rozpočtem do vynikající finanční kondice i tvůrčí a přátelské atmosféry, ve které bylo, když jsem odcházela z vedení města na konci volebního období 2018. V té době bylo naše město hodnoceno jako jedno z nejlépe hospodařících měst v České republice s nulovým zadlužením a velkým podílem investic.

Navázat zpět na dřívější pravidelnou komunikaci s vedením všech největších zaměstnavatelů v našem městě, tak abychom předcházeli případné nespokojenosti a odlivu pracovních míst. Pracovní příležitosti jsou alfou a omegou spokojeného života všech občanů města Nový Jičín.

Bydlení pro mladé, kdy byla zpracována studie na přestavbu bývalého Bytového podniku města - Masarykovo nám. 15, kde by mohlo vzniknout 7 bytů pro mladé rodiny. Vrátit zpět do hry zpracování studií a projektové dokumentace na výstavbu nových bytových domů na Dolní Bráně, Bohuslava Martinů a ulici Bezručově.

Chci se podílet na vybudování kamenného hospice a spolupracovat úzce s mobilním hospicem. Snažit se více spolupracovat se zdravotnickými zařízeními ve městě na zřízení lůžek následné péče. Tento úkol se dlouhodobě nedaří splnit, a je pro mne naprostou prioritou v tomto volebním období podobně jako podpora stomatologů.

Podporovat soukromé podnikání ve městě. Aktivně pracovat na zřízení podnikatelského inkubátoru a prostoru setkávání podnikatelů při společných aktivitách spolu s Novojičínským sdružením podnikatelů z.s., které v posledních třech letech zcela utlumilo své aktivity.

Zajistit, v této krizové době jednak co nejlepší cenu a potřebný objem dodávek tepla a teplé vody pro občany Nového Jičína a instituce. V roce 2018 bylo zahájeno koncesní řízení pro výběr provozovatele tepelného hospodářství města, které bylo novým vedením města zrušeno. Nyní je situace natolik závažná, že by mělo město urychleně řešit využití všech dotačních titulů pro své budovy a instituce k úspoře tepla a elektrické energie.

Sama bydlím v městské části Žilina a mám zájem podporovat rozvoj všech místních částí.

Působení v ČSSD :

Členka ČSSD od roku 2001

Členka a v minulých letech i místopředsedkyně Okresního výkonného výboru ČSSD Nový Jičín

V minulém období členka ÚVV ČSSD a Krajského výkonného výboru ČSSD MSK

Místopředsedkyně Místní organizace Nový Jičín od roku 2010


Záliby:

Cestování, knihy, divadlo, zahrada a vaření.

"Člověk, který tvrdí, že to nejde, by neměl rušit člověka, který to dělá."

Pokud mi chcete zanechat zprávu, použijte prosím formulář. Ozvu se vám.