Ochrana životního prostředí a doprava

Nový Jičín je jedním z nejčistších a nejekologičtějších měst v kraji a chceme, aby se ještě zlepšoval.

3 PRIORITY
 1. Konec Roundupu v Novém Jičíně
 2. Výstavba parkovišť v sídlištích
 3. Využití všech možností ke snížení energetické náročnosti provozu budov města

DALŠÍ OBLASTI K ŘEŠENÍ:

 • budeme investovat finance do zakládání a revitalizace zelených ploch a odpočinkových zón
 • znovu obnovíme možnost dobíjení elektrokol v centru města (náměstí), u nových parkovišť budeme instalovat dobíjecí stojany pro elektrovozidla
 • umožníme občanům, aby mohli ve vybraných místních parcích zasadit strom u příležitosti narození dítěte
 • na ekologických projektech budeme spolupracovat s partnerskými městy, která jsou v této oblasti dále - např. s německým Ludwigsburgem
 • zatočíme s holuby v centru města
 • budeme pokračovat v zateplování veřejných budov
 • dokončíme obměnu veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla
 • podpoříme třídění odpadu, díky maximálnímu třídění udržíme občanům cenu za odvoz odpadů
 • budeme pokračovat v brigádách pro studenty Zelené město
 • opět občanům pořídíme nové kompostéry a vaky na tříděný odpad
 • budeme, ve spolupráci s Technickými službami města, pečovat o Lesopark Skalky a Zvěrokruh Skalky
 • zajistíme, ve spolupráci s Technickými službami města, efektivní úklid a čistotu ve městě
 • zasadíme se o nezvyšování ceny tepla pro občany města

Nový Jičín potřebuje zlepšit především parkování v sídlištích

 • zasadíme se o vybudování nových parkovacích míst v sídlištích podle nově zpracovaného generelu parkování a zaměříme se také na problematiku tzv. chytrého parkování
 • v roce 2023 dokončíme dobudování cyklostezky a zázemí pro cyklisty z bývalého Horního nádraží
 • v případě získání dotace vybudujeme parkovací dům, pravděpodobně na neoficiálním parkovišti na ul. Bezručova, zde nejprve dokončíme zpevnění ploch, velké parkoviště vybudujeme v bývalém areálu Telekomunikací na ul. Sokolovské, myslet budeme i na elektrovozidla a jejich dobíjení
 • pro cyklisty se zasadíme o vybudování cyklotrailů (Čertovy stezky) a vybudujeme ve městě další cyklopruhy a propojíme je s cyklostezkami
 • budeme spolupracovat s dalšími obcemi na napojení naší cyklostezky na jiné
 • budeme maximálně investovat do výstavby chodníků a jejich rekonstrukcí, budování kontejnerových stání, a to i v místních částech
 • budeme dle projektu Silnice - chodníky 2023 udržovat komunikace v bezvadném stavu
 • ještě více zefektivníme dopravní obslužnost, zejména místních částí Žilina aBludovice prodloužením linek MHD
 • zahájíme systémové kroky k řešení dopravních komplikací ve špičce
 • vybudujeme další bezpečné přechody pro chodce na vyústění ulice Jiráskova- Smetanovy sady a vyústění ulice Myslbekova a zahradnictví Klos, Optys (využijeme peníze z pokut za překračování rychlosti)
 • vybudujeme nové a na vhodné stávající autobusové přístřešky dáme travnatou střechu
 • podpoříme realizaci výstavby silnice I 35 - Lešná - Palačov, Palačovská spojka v roce 2022-2024
 • začneme jednat v návaznosti na obchvat Kunína o vybudování obchvatu kolem města Nový Jičín na silnici I/57
 • budeme dbát na návaznost dopravních spojů do Nového Jičína, do místních částí i přilehlých obcí, a to ve spolupráci s Moravskoslezským krajem

Za tuto oblast nese odpovědnost Mgr. Pavel Rozbroj a Mgr. František Knop

Zpět na seznam oblastí.