Financování a hospodaření města


Chceme, aby Nový Jičín patřil mezi nejlépe hospodařící města v MS kraji, vytvoříme vyrovnané proinvestiční rozpočty města, které budou reflektovat potřeby všech skupin obyvatel.

3 PRIORITNÍ OBLASTI
  1. Budeme maximálně usilovat o snížení zadlužení města. Dluh se pohybuje ve výši 150 mil. Kč. + 100,8 mil. Kč (zatím nedobytných) u Sberbank.
  2. Zavedeme transparentní a hospodárné využití finančních prostředků a kvalitní systém vnitřní kontroly.
  3. Zaměříme se na energetické úspory na objektech v majetku města instalací solárních panelů, tepelných čerpadel, zateplováním atd.

DALŠÍ OBLASTI K ŘEŠENÍ

  • Intenzivně budeme komunikovat s likvidátorem po zkrachovalé bance Sberbank k zajištění vrácení finančních prostředků města ve výší 100,8 mil Kč.
  • Zavazujeme se ušetřit 2% provozních výdajů ročně a následně tyto uspořené finance použít na investiční akce města a postupné navýšení participativního rozpočtu na 1 mil Kč.
  • V maximální míře budeme využívat systém elektronických aukcí ke snížení nákladu na energie a plyn a tento systém zpřístupníme podnikatelům, kteří provozují svou činnost v městských prostorech.
  • Budeme v maximální míře využívat dotačních fondů Evropské unie, České republiky, MS Kraje, Norských fondů atd. k realizaci spolufinancování rozvojových investic na území města.
  • Budeme významně podporovat investice do místních částí.
  • Budeme podporovat spravedlivé rozdělení finanční podpory na činnost spolků v oblasti sportu, kultury, volnočasových aktivit či v sociální oblasti.

Odpovědnost za tuto oblast - Mgr. Blanka Faluši, MBA a Ing. Mojmír Zetocha

Zpět na seznam oblastí.