Veřejná správa a správa města


Nový Jičín bude otevřené a transparentní město - již se nesmí stát, že občané nebudou vědět o zásadních rozhodnutích vedení města

3 PRIORITNÍ OBLASTI:

 1. Zajistíme transparentnost v hospodaření, ve výběrových řízeních i u veřejných zakázek,
 2. zlepšíme informování veřejnosti o dění ve městě,
 3. úředníci MÚ budou vedeni k ochotě a proaktivnímu řešení problémů občanů.

DALŠÍ OBLASTI K ŘEŠENÍ:

 • změny ve schváleném rozpočtu města nad 1 mil. Kč se budou projednávat na Zastupitelstvu města nikoli pouze v Radě města
 • budeme zveřejňovat všechny smlouvy města na webu
 • budeme zveřejňovat materiály k jednání Zastupitelstva města a usnesení Rady města
 • veřejné zakázky budeme realizovat vždy v transparentních výběrových řízeních
 • pokud budeme prodávat majetek města, pak vždy transparentně a s péčí řádného hospodáře
 • budeme podporovat projekt spoluúčasti občanů na rozvoji města prostřednictvím participativního rozpočtu
 • zachováme transparentní klikací rozpočet
 • každý občan města bude mít právo veřejně vystoupit na zasedání Zastupitelstva města

Budeme kvalitněji informovat o všem, co se ve městě děje a dveře starosty budou otevřeny každému občanovi

 • Novojičínský zpravodaj bude nadále dodáván zdarma do všech domácností
 • budeme maximálně informovat občany o dění ve městě - formou Novojičínského zpravodaje, městských webových stránek, facebooku města, městského rozhlasu aj. a vrátíme diskusi na sociální sítě
 • budeme pokračovat v pravidelných setkáních vedení města s občany, v pravidelných setkáních vedení města na veřejných schůzích v místních částech, budeme úzce spolupracovat s okolními obcemi v rámci oblasti obce s rozšířenou působností /ORP/, budeme spolupracovat s okolními městy v kraji

Vynikající spolupráci s dalšími subjekty považujeme za zásadní stejně jako zkvalitňování služeb samosprávy pro občany

 • zajistíme maximální možnou podporu Nového Jičína u Vlády České republiky
 • budeme intenzivně spolupracovat s partnerskými městy Nového Jičína
 • budeme pokračovat v zapojování mladých do veřejného života např. ve spolupráci se Zastupitelstvem dětí a mládeže
 • zachováme členství Nového Jičína v Národní síti zdravých měst ČR
 • zachováme pořádání Veřejných fór s občany
 • budeme pokračovat v zavádění moderních metod řízení města
 • zdokonalíme nový informační systém, kdy jsou občanům prostřednictvím SMS zpráv nebo aplikace, bezplatně doručovány důležité informace o dění ve městě
 • pro starší a nemocné občany města i místních částí navrhneme alternativu podpory za zrušené Baby a senior TAXI
 • zachováme pro občany službu - bezplatná právní poradna
 • ve spolupráci s občany a dopravci nastavíme provoz MHD ke spokojenosti obyvatel města i místních částí

Za tuto oblast je odpovědný Mgr. Jiří Klein.

Zpět na seznam oblastí.