Střecha nad hlavou

O nedostatku dostupného bydlení víme a máme plán, jak to změnit:

  • dokončíme přestavbu Domu sester na bytový dům a obnovíme projekty výstavby bytových domů v lokalitách Dolní Brána a B. Martinů a budeme rekonstruovat nevyužité objekty města na byty,
  • vytvoříme podmínky pro spolupráci se soukromým investorem s cílem zajistit parcely pro individuální výstavbu několika desítek RD v prostoru mezi ul. Za Humny a ul. Císařskou,
  • budeme pokračovat v přípravě lokality Za Školou k další individuální výstavbě,
  • budeme usilovat o záchranu a zpětné odkoupení cenných pozemků Pod Skalkou prodaných developerovi v případě, že nebude schopen plnit své závazky a budeme následně pokračovat v přípravě inženýrských sítí nutných k výstavbě.

Další body programu v oblasti bydlení, zdravotnictví a sociálních potřeb najdete zde...