Bydlení, sociální služby a zdravotnictví

Městu Nový Jičín ubývají v posledních letech obyvatelé a tím se zásadně snižují i příjmy obce, tento trend jsme rozhodnuti obrátit.

3 PRIORITNÍ OBLASTI

 • Státem a krajem nedostatečně řešená situace s nedostatkem stomatologů pro občany - rozvineme lépe současný dotační program na podporu stomatologů.
 • Dokončíme přestavbu Domu sester na bytový dům a obnovíme projekt výstavby bytových domů v lokalitách Dolní Brána a B. Martinů a rekonstruujeme nevyužité objekty města na byty.
 • Budeme řešit problematiku bezdomovectví - zachováme noclehárny a denní centrum, zapojíme bezdomovce do údržby a zvelebování města s pomocí motivačního programu

Kromě výstavby nových bytových domů máme v plánu i rekonstrukce nevyužitých objektů města na byty

 • vytvoříme podmínky pro spolupráci se soukromým investorem s cílem zajistit parcely pro individuální výstavbu několika desítek RD v prostoru mezi ul. Za Humny a ul. Císařskou
 • budeme pokračovat v přípravě lokality Za Školou k další individuální výstavbě
 • budeme usilovat o záchranu a zpětné odkoupení cenných pozemků Pod Skalkou prodaných developerovi v případě, že nebude schopen plnit své závazky a budeme následně pokračovat v přípravě inženýrských sítí nutných k výstavbě

Občanům zoufale schází zubní lékaři a my vytvoříme, co nejlepší podmínky pro to, aby byla stomatologická péče pro občany k dispozici

 • budeme pokračovat v intenzivní komunikaci a spolupráci s Nemocnicí Agel Nový Jičín, chceme tak přispívat k dalšímu rozvoji zdravotnické péče ve městě s důrazem na následnou lůžkovou péči pro dlouhodobě nemocné
 • zasadíme se o zachování všech oddělení novojičínské nemocnice a vytvoření stomatologické pohotovosti
 • budeme nadále usilovat o zkvalitnění péče praktických, odborných lékařů a stomatologů, včetně pohotovostních služeb, a to ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Nemocnicí Agel Nový Jičín

Vnímáme důležitost pomoci v sociální oblasti

 • ve spolupráci s Moravskoslezským krajem budeme optimalizovat potřebný počet lůžek v domovech pro seniory
 • budeme podporovat zřizování sociálních bytů
 • budeme se zasazovat o potřebný počet míst v zařízeních pro osoby zdravotně postižené
 • zachováme výši finanční podpory stávajícím sociálním organizacím ve městě, podpoříme zachování stávajících sociálních služeb ve městě
 • připravíme nový Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na roky budoucí
 • maximálně podpoříme neziskové organizace pečující o seniory a zdravotně postižené občany
 • zajistíme poradenskou pomoc osobám pečujícím o své blízké - seniory a zdravotně postižené
 • budeme maximálně podporovat sociální služby organizace ProSenior- pečovatelskou službu, pobytovou odlehčovací službu Pohoda a denní stacionář Domovinka
 • vytvoříme další relaxační zóny a hřiště pro seniory, podpoříme projekty aktivního stárnutí a mezigeneračních aktivit
 • budeme nadále investovat finance do oprav a modernizace domů s pečovatelskou službou
 • podpoříme rodinná centra a dobrovolnickou činnost ve městě
 • podpoříme mobilní hospicovou službu a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve městě
 • podpoříme další vytváření bezbariérových přístupů ve veřejných budovách
 • budeme podporovat činnost koordinátora prevence dluhů, nabízejícího pomoc zadluženým rodinám

Zpět na seznam oblastí.