Zaměstnanost, rozvoj podnikání a cestovního ruchu, prosperita města

Jsme si vědomi krizové situace u řady zaměstnavatelů a budeme se zabývat jejich efektivní podporou.

3 PRIORITNÍ OBLASTI
 1. Intenzivně budeme komunikovat s největšími zaměstnavateli občanů města - Varroc Lighting Systems, Hanon Systems, VOP, Tonak, Nemocnici Nový Jičín a zajišťovat maximální možnou podporu a spolupráci.
 2. Připravíme infrastrukturu pro Městskou průmyslovou zónu (12 ha) a nabídneme ji přednostně lokálním zaměstnavatelům a podnikatelům.
 3. Nabídneme intenzivní pomoc podnikatelům při elektronické aukci na snížení nákladů na energie a plyn, kteří provozují svou činnost v městských prostorech a na území města.

DALŠÍ OBLASTI K ŘEŠENÍ

 • Ve spolupráci s Úřadem práce budeme usilovat o umisťování uchazečů o zaměstnání na veřejně prospěšné práce a veřejnou službu v rámci aktivit města.
 • Podpoříme projekty zaměřené na uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce.
 • Budeme vytvářet příznivé podmínky pro novojičínské podnikatele, budeme intenzivně spolupracovat s Novojičínským sdružením podnikatelů.
 • Zásadně podpoříme realizaci sítě lokálních přírodních stezek pro horská kola tzv. trailů a pomocí této sítě vytvoříme prostředí pro vznik a rozvoj místní ekonomiky - ubytování, restaurace, služby.
 • Budeme podporovat akce a semináře pro novojičínské podnikatele - Veletrh Novojičínska, konference Rozvoj Novojičínska, Podnikni to aj.
 • Nebudeme zvyšovat nájmy podnikatelským subjektům sídlících v nebytových prostorách v majetku města.
 • Zavedeme startovací nájemné pro začínající malé podnikatele. A budeme intenzivně pracovat na zřízení podnikatelského inkubátoru pro začínající podnikatele.
 • Budeme navyšovat množství společensko-kulturních akcí zacílených na oživení centra města, zejména jarmarků, vánočních a velikonočních trhů, koncerty aj. - zlepšíme jejich načasování, aby akce využilo více občanů.
 • Kvalitní propagací pamětihodností či atraktivit - např. Laudonova domu, Hückelových vil, Městské památkové rezervace na veletrzích cestovního ruchu, virtuálními prohlídkami či propagací v partnerských městech s cílem přilákat více turistů do města.
 • Budeme maximálně propagovat Městskou památkovou rezervaci ve spolupráci s okolními městy majícími taktéž městské památkové rezervace - Štramberk a Příbor.
 • Budeme realizovat společné projekty pro oživení cestovního ruchu v rámci Destinačního managementu Beskydy - Valašsko.

Za tuto oblast odpovídá Ing. Mojmír Zetocha a Mgr. Blanka Faluši, MBA

Zpět na seznam oblastí.