Školství, kultura a sport

Nový Jičín býval v minulosti pulzujícím, živým, vzdělaným a kulturním městem, kde se lidé rádi bavili a sportovali. Uděláme vše, abychom tuto tradici obnovili.

3 PRIORITY

 1. Dokončíme projekt výstavby Kulturně-společenského centra v přístavbě Hotelu Praha
 2. Zahájíme výstavbu nové multifunkční sportovní haly a najdeme investora pro stavbu tenisové haly
 3. Budeme maximálně finančně podporovat mládežnický sport; navýšíme finance v grantovém systému města na sportovní činnost dětí a mládeže 

DALŠÍ OBLASTI K ŘEŠENÍ:

Školství
 • Dokončíme přístavbu SVČ Fokus, kterou jsme v minulosti naprojektovali.
 • Budeme modernizovat budovy a venkovní prostory mateřských a základních škol.
 • Budeme modernizovat učebny vzdělávacích zařízení.
 • Budeme aktivně podporovat investice do budov středních škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem.
 • Zasadíme se o více centralizované, organizované a kontrolované základní a střední vzdělávání ve městě (řízené kontakty a výměnné pobyty s cizími městy, podpora vzdělávání v cizích jazycích už od ranného věku a moderními metodami, pohybové aktivity a možnosti tělocvičen všech jednotlivých škol, restrukturalizace vzdělávacího konceptu směrem k tomu, aby se znovu aktivně zapojili žáci).
 • Budeme podporovat činnost soukromých mateřských - Beruška, MŠ Bludovice, základních - Galaxie i středních a vysokých škol - Educa.
 • Budeme podporovat činnost organizací věnujících se celoživotnímu vzdělávání.
Kultura
 • Sjednotíme fungování kultury ve městě.
 • Urychleně dokončíme současnou koalicí zastavený projekt výstavby Kulturně -společenského centra z přístavby Hotelu Praha; se sály o kapacitě několika set míst; pořádání koncertů, diskoték, plesů, tanečních kursů; finance - s pomocí dotací např. z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v období 2021-2027.
 • Pustíme se do současnou koalicí zastaveného projektu rekonstrukce Hückelových vil; do roku 2026 zrealizujeme 1. etapu; ta bude spočívat ve zpracování projektové dokumentace všech 3 stupňů, a to na základě Vize záchrany vil a Ideové studie; v 1. etapě bude město ve spolupráci se Spolkem pro záchranu Hückelových vil hledat finanční zdroje, např. z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v období 2021-2027 či z fondů Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje, následně dojde k realizaci; koordinátorem projektu rekonstrukce vil bude p. Radek Polach.
 • Budeme i nadále maximálně investovat do budov v Městské památkové rezervaci a dalších kulturních památek; ročně cca 10 milionů korun.
 • Navýšíme finance v grantovém systému města na kulturní aktivity; v roce 2023 to bude 1,5 milionů korun, v roce 2026 to budou 2 miliony korun, podpoříme spolky v jejich činnosti.
 • Navýšíme finanční podporu na kulturní aktivity v místních částech; každý rok vyčleníme minimálně 500 tisíc korun.
 • Budeme i nadále výrazně podporovat činnost kulturních organizací ve městě - Městské kulturní středisko, Beskydské divadlo, Muzeum Novojičínska, kluby vojenské historie aj.
 • Budeme nadále podporovat významné kulturní akce města - Slavnosti města, Novojičínské léto, Pivobraní aj.; pokusíme se o zatraktivnění Slavností města vytvořením nového schématu, založeném na atraktivnějším programu a účinkujících.

Sport
 • Budeme maximálně finančně podporovat mládežnický sport; navýšíme finance v grantovém systému města na sportovní činnost dětí a mládeže; v roce 2023 to bude více než 6 milionů korun, v roce 2026 8 milionů korun.
 • Pomůžeme dokončit výstavbu skateparku.
 • Budeme efektivně a spravedlivě podporovat sport a sportovní kluby; v roce 2023 bude v grantovém systému města 18 milionů korun, v roce 2026 již 20 milionů korun.
 • Podpoříme vybudování sítě přírodních trailů pro sportovní cyklistiku.
 • Budeme podporovat sportování veřejnosti, dobudujeme hřiště a sportoviště na ZŠ - Dlouhá, Jubilejní, Komenského 66 a zpřístupníme je, co nejvíce veřejnosti a dalším školským zařízením.
 • Výrazně více zpřístupníme veřejnosti a školám sportovní areály, na jejichž rekonstrukci se finančně podílelo město - fotbalový a atletický stadion, hala ABC.
 • Najdeme optimální rozložení časů pro využívání sportovních areálů, které město v nedávné minulosti rekonstruovalo (zimní stadion, sportovní hala s bazénem) mezi sportovními kluby a veřejností.
 • Společně s Tělovýchovnou jednotou budeme udržovat hřiště s umělou trávou na fotbal ve funkčním stavu.
 • Budeme modernizovat sportoviště v místních částech (Žilina, Straník, Bludovice atd.).
 • Zrealizujeme poslední etapu modernizace sportovní haly s bazénem; proběhne revitalizace venkovního bazénu s tobogánem a dětského bazénku, vznikne minigolfové hřiště; financování - s pomocí dotací např. z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v období 2021-2027.
 • Uskutečníme revitalizaci sportovního areálu u zimního stadionu; areál bude pro všechny generace sportovců, bude obsahovat skatepark, lanové centrum, in-line dráhu, opravíme kuželnu; financování - s pomocí dotací např. z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v období 2021-2027.
 • Zahájíme činnost k vybudování nové multifunkční sportovní haly a přitom využijeme financování nového programového období 2021 - 2027 v programu Integrovaného regionálního operačního programu EU (IROP). V hale plánujeme provozovat  tyto sporty: florbal, házenou, fotbal, tenis, volejbal,basketbal, ale i menší sporty jako gymnastiku a další její formy (parkour, freerunning, trampolíny, partnerská akrobacie, break dance atd.), lezectví (lezecká stěna formou boulderingu nebo větší stěny), bojové sporty aj.
 • Výrazně podpoříme lyžařský areál na Svinci.
 • Dokončíme vytvoření Správy sportovišť, zahrnující všechna sportoviště města.

Za tuto oblast odpovídají: Radech Polach, PhDr. Jaroslav Dvořák, Mgr. Tomáš Valentík a Miroslav Rešl

Zpět na seznam oblastí.