4. Radek Polach

Povolání:

V současné době pracuji jako kurátor sbírek Muzea Novojičínska, jsem také zaměstnancem Univerzity Palackého v Olomouci a Ostravské univerzity, v rámci města působím jako koordinátor revitalizace Hückelových vil.

Narozen:

1976 v Novém Jičíně

Stav:

Ženatý, syn Erik (student University of Abberystwitch) a dcera Ellen

Vzdělání:

Středoškolské (Gymnázium v Novém Jičíně), vysokoškolské (aktuálně Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)

Proč podporuji Víc pro Nový Jičín s ČSSD:

Snaží se ve svých záměrech o zachování tradičních hodnot Nového Jičína, z mé strany o podporu kultury a cestovního ruchu. Sleduji dlouhodobě komunální politiku a vidím, že je nyní potřeba změny. Rovněž tak je zapotřebí zlepšit bezpečnost města a jeho suverenitu.

Důležitým aspektem je rovněž začít reálně přemýšlet na silničním obchvatu města a dořešit problematické parkování. Určitě podpora podnikatelského sektoru je důležitá.

Pracovní zkušenosti:

Více než 26 let se aktivně pohybuji v kulturní a památkové oblasti, participoval jsem se na renovacích kulturních památek a dalších objektů v regionu. Téměř 15 let jsem působil jako zástupce ředitele Muzea Novojičínska, jedné z největších kulturních a paměťových institucí na Moravě. Jsem autorem mnoha publikací a odborných příspěvků v oblasti kultury a památkové péče, spolupracuji s odborníky nejen z České republiky ale i ze zahraničí.

V čem jsem odborník, co přinesu městu a lidem v něm:

Zcela jistě podporu obnovy kulturních aktivit ve městě a renovaci významných staveb. Ze své pozice jsem schopen dodat mnoho vlastních praktických zkušeností, které by pomohly k dalšímu rozvoji města. Praktické zkušenosti mám i ve školství a kultuře, které by měly být významně posíleny v budoucí činnosti.

Zájmy a záliby:

Mým celoživotním zájmem je historie se specializací na Nový Jičín a jeho kloboučnickou tradici. Z historie bychom se měli všichni poučit. Dále je to cestování po stopách našich rodáků a v posledních letech starost o záchranu unikátních Hückelových vil, které jsou v majetku města.