10. MIROSLAV REŠL

Povolání - V současné době zastávám pracovní pozici technika projekce a pracovníka údržby v kině Květen Nový Jičín. Jsem také DJ a moderátor kulturně společenských i sportovních akcí.

Narozen - 1966 v Novém Jičíně

Vzdělání - středoškolské

Ženatý s manželkou Evou, dvě děti Kateřina a Miroslav


Záliby - hudba, kultura, sport, elektrotechnika, kinematografie, 


Zkušenosti v komunální politice:

Vážení voliči, díky Vaší důvěře, Vašim preferenčním hlasům mé osobě i kolegům na kandidátce ČSSD jsem již mohl v minulosti dvě volební období pracovat jako předseda kulturní komise, zastupitel a radní města v Novém Jičíně. Mohl jsem se podílet nejen na dění, ale také i na směrování a tvoření budoucnosti našeho krásného města. Současné volební období stále navštěvuji jednání kulturní komise i komise architektury a rozvoje města jako člen. Působím také v osadním výboru Žiliny u N. Jičína.

Proč kandiduji za Víc pro Nový Jičín s ČSSD:

V období, kdy jsem působil jako zastupitel města, jsem měl příležitost svým úsilím ovlivnit a přispět k tvorbě malých i velkých projektů, realizací takřka neuskutečnitelných záměrů, staveb či počinů jako například: protipovodňová zeď v Žilině, cyklostezka do Hostašovic, znovuotevření Hotelu Praha a zrekonstruování přístavby, odkup Hückelových vil včetně přilehlých pozemků, zrealizování vize městské hromadné dopravy elektrobusy. Mohl jsem také upozorňovat na možnou protiprávnost, veřejně se zastat ukřivděných a pomoci s nápravou poškozených. Rád bych svou obdobnou invencí a poctivou prací znovu pomáhal s rozvojem našeho Nového Jičína.

V čem jsem odborník a co chci přinést městu, lidem v něm:

Jakožto člověk, který celý svůj aktivní život pracuje v kultuře a podílel se i na projektu kulturního domu v přístavbě Novojičínského hotelu Praha, bych velice rád přispěl k jeho dokončení. Na projektu, který byl současným vedením radnice pozastaven. Tento záměr opět uvést v život a dokončit jej stejně jako ostatní projekty, jež přispějí k dalšímu rozvoji města. Mám na mysli obchvat města Palačovskou spojkou, revitalizaci městských budov či podporu lokalit pro bydlení. Také chci podpořit uplatnění mladých lidí a tvorbu pracovních míst, vytváření a udržování zeleně ve městě včetně efektivního hledání a získávání nejen Evropských dotací pro Nový Jičín. Chci uplatnit své osmileté zkušenosti a opět pracovat na pozici oddávajícího. 

To vše je možné pouze s podporou a důvěrou Vás Novojičínských voličů. Dovoluji si Vás tedy požádat o volební hlasy, nejen pro sebe, ale i pro kolegy, se kterými tvoříme opravdu pracovitý a kvalitní tým. Volte celou kandidátku Víc pro Nový Jičín s ČSSD.