Pomoc v krizi

Jsme si vědomi zásadních problémů občanů města i podnikatelů v souvislosti s inflací a energetickou krizí - připravíme program pro jejich efektivní podporou.

  • Nabídneme intenzivní pomoc podnikatelům při elektronické aukci na snížení nákladů na energie a plyn, kteří provozují svou činnost v městských prostorech a na území města.
  • Připravíme balíček první pomoci pro nejvíce postižené občany (více míst v MŠ, slevy na obědy v MŠ a ZŠ, slevy na odpady apod.). Podpora bude indiviuální podle skutečných potřeb.

Další body programu v oblasti bydlení, zdravotnictví a sociálních potřeb najdete zde...