Bezpečnost občanů

Naším cílem je udělat z Nového Jičína město, kde se každý občan dobře cítí a nemá obavy o svou bezpečnost ani bezpečí blízkých.

3 PRIORITNÍ OBLASTI:

 1. Zlepšíme bezpečnostní situaci ve výkladní skříni města - na autobusovém nádraží,
 2. obnovíme plnohohodnotnou činnost rajónových strážníků - jejich činnost zaměříme na řešení dlouhodobých problémů (bezdomovci, autovraky, veřejný pořádek, skládky apod.),
 3. peníze získané z pokut za nedodržení rychlosti, budeme směřovat do bezpečnosti v provozu (investujeme je do bezpečnosti provozu - nasvětlené přechody, chodníky apod.).

DALŠÍ OBLASTI K ŘEŠENÍ:

 • ve spolupráci s Městskou policií, se zaměříme na bezpečnost občanů především v problematických lokalitách - ty budeme pravidelně operativně vyhodnocovat - příklad takové lokality je mezi Skalkami a Čerťákem, kde utíkají zvířata a ohrožují procházející lidi
 • městská policie ve spolupráci s dalšími odbory a neziskovými organizacemi budou intenzivně řešit problematiku osob bez přístřeší - například zavedení přidělování stravenek za odvedenou práci pro město apod.
 • zajistíme maximální nasazení strážníků Městské policie v ulicích, včetně večerních a nočních hodin v běžných dnech a intenzivněji při velkých akcích - vánoční a velikonoční trhy, Slavnosti města, Pivobraní, akce v areálu na Skalkách aj.
 • intenzivně se zaměříme na řešení drogové problematiky, a to ve spolupráci Městské policie s Policií ČR a neziskovými organizacemi
 • budeme pokračovat v programech Prevence kriminality a preventivně osvětových akcích, realizovaných Městskou policií - např. dopravní hřiště, sebeobrana seniorů a žen či školení finanční gramotnosti
 • Městská policie bude maximálně otevřená směrem k občanům podle svého hesla My Pomáháme Nasloucháme Jednáme
 • budeme pokračovat v rozšiřování a modernizaci kamerového systému na problematická místa ve městě
 • budeme spolupracovat s Policií ČR a po vyhodnocení rizikových míst, zde jako opatření zavedeme měření rychlosti technickými prostředky
 • budeme prosazovat maximální spolupráci Integrovaného záchranného systému ve městě
 • naší prioritou je také nastavení plynulejší a bezpečnější dopravy v Novém Jičíně (zrušení nadbytečných přechodů, které jsou příčinou ucpávání kruhových objezdů, preventivní akce MP u přechodů apod.)
 • budeme pokračovat v projektu Bezpečně do škol - zajistíme bezpečnou docházku dětí do škol
 • podpoříme činnost Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR a dobrovolných hasičů
 • udržíme v bezvadném provozu varovný a vyrozumívací protipovodňový systém

Za tuto oblast je odpovědný Mgr. Jiří Klein.

Zpět na seznam oblastí.