Lépe hospodařit pro trvalou udržitelnost

Chceme, aby Nový Jičín patřil mezi nejlépe hospodařící města v MS kraji, vytvoříme vyrovnané proinvestiční rozpočty města, které budou reflektovat potřeby všech skupin obyvatel.

  • Snížíme zadlužení města. Dluh se nyní pohybuje ve výši 150 mil. Kč. + 100,8 mil. Kč (zatím nedobytných) u Sberbank - úspory budeme hledat v provozu,
  • zavedeme transparentní a hospodárné využití finančních prostředků a kvalitní systém vnitřní kontroly,
  • zaměříme se na energetické úspory na objektech v majetku města instalací solárních panelů, zateplením, zelené střechy a dalších úspor,
  • získáme výrazně více financí z dostupných operačních dotačních programů.

Další oblasti, které chceme řešit v rámci hospodaření města najdete zde...