I takto, by se s nadsázkou dal popsat přístup a jedna z posledních kauz vedení novojičínské radnice ve vztahu k hospodaření města. Vlastně až od novinářů se zastupitelé a občané města dozvěděli, že bylo 100 milionů korun z městského rozpočtu převedeno v průběhu posledních dvou let do ruské Sberbank. Vedení města se snaží obhájit tím, že do Sberbank...

Včera 10. 3. 2022 jsme měli možnost, udělat dobrý skutek v podobě adresné pomoci Ukrajinské komunitě, žijící a pracující v Novém Jičíně. Jedná se o skupinu více jak dvou desítek dospělých a několika dětí. Celý nápad se zrodil v hlavě mé ženy, která je potkala při práci v agentuře.

Jménem týmu Víc pro Nový Jičín přeji všem ženám k Mezinárodnímu dni žen pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

Velká nepříjemnost pro Město Nový Jičín vznikla uložením 100 mil. korun ve Sberbank a jejich zmrazení po vzniku konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.

Jsme rozhořčeni způsobem, jakým Rusko zasahuje do vnitřních záležitostí suverenního státu. Vyjadřujeme tímto podporu občanům Ukrajiny, na které má válka největší dopad. Vyzýváme politiky k rychlému jednání v zájmu civilních obyvatel a s cílem udržení míru v Evropě.

Až příliš často se mezi občany města Nový Jičín mluví o autobusovém nádraží. Bohužel nejvíce v tom negativním slova smyslu. Problémy způsobují především osoby bez přístřeší, které se zdržují na veřejných prostorách a svou ne zrovna voňící přítomností obtěžují své okolí. Často po sobě zanechají odpadky a mnohdy i kdečím potřísněnou lavičku.

Sobota 5. února 2022 odpoledne byla pro celou řadu Novojičíňáků dnem prvního letošního opékání v přírodě. U altánku za dětským hřištěm na Skalkách bylo připraveno ohniště s dostatkem dřeva a bublajícím kotlíkem s čajem. Počasí přálo a tak nikdo nezmokl ani nezmrzl. Místo jsme po akci pečlivě uklidili a zbylé dřevo je k dispozici veřejnosti (kdo...

do nového roku 2022 Vám jménem ČSSD Nový Jičín přeji zejména pevné zdraví a osobní spokojenost v rovině osobní i pracovní.

Sváteční charita punč - svařák byl jedním slovem neuvěřitelný. Ve státní svátek 17. 11. 2021 cestovalo celkem 325 kelimků s punčem nebo svařákem do rukou dárců, kteří si mohli vybrat, zda podpoří Eden denní stacionář, nebo dětské oddělení nemocnice Agel Nový Jičín.