Výsledky ankety k životu v Novém Jičíně

07.07.2022

Vážení Novojičíňáci, ankety se zúčatnilo celkem 260 respondentů z toho bylo 109 mužů a celkový věkový průměr byl 38 let. Nejvíce účastníků ankety bylo z Nového Jičína, následovala Loučka, Žilina, Kojetín a Straník. 

S celkovým vzhledem města jsou nejméně spokojeni v Kojetíně a nejvíce ve Straníku. Kvalitu životního prostředí a odpadové hospodařství hodnotí takřka všude průměrně podopobně jako své bydlení. Úroveň sociálních služeb se pohybuje také kolem průměru s výjimkou Kojetína, kde ji hodnotí hůře. Zdravotní péče se pohybuje již spíš pod průměrem, kromě Straníku. Se sítí obchodů nejsou spokojeni podle očekávání v Kojetíně a Straníku stejně jako s kvalitou veřejné autobusové a vlakové dopravy. Jako podprůměrnou hodnotí i většina respondentů úroveň dopravní infrastruktury ve městě, nejvýrazněji ve Straníku. Nejvíc trápí parkování obyvatele Loučky a Nového Jičína. Technická infrastruktura je hodnocena krom Kojetína spíš nadprůměrně. Naopak ekonomický rozvoj města hodnotí jediný Straník průměrně a všichni ostatní podprůměrně, stejně jako je tomu u nabídky pracovních příležitostí. Bezpečnost ve městě je hodnocena kolem průměru, kromě Kojetína, kde je vnímána negativně. Straník a Kojetín není spokojen s činností MěÚ Nový Jičín ostatní s pohybují v průměru. Komunikace města s občany je hodnocena podprůměrně všude. Nabídka sportovního vyžití je hodnocena průměrně až nadprůměrně ve Straníku a v kultuře a volném času všude spíš mírně podprůměrně kromě Kojetína, kde je hodnocena hůře.

Zpracoval:

Mgr. Jiří Klein