Jak na bezdomovce

10.05.2022

Problematika bezdomovectví se řeší napříč celou společností. Smyslem článku, který právě čtete, není problém dokonale a okamžitě vyřešit, ale poukázat na další možnost, které je možné při řešení problémů s bezdomovci využít.

Policie nemá příliš účinných nástrojů, kterým by bezdomovce přiměla k lepšímu chování. Mohou je vykázat z místa, ale po jejich odchodu se tam obvykle vrátí. Sankce zákaz pobytu až na tři měsíce byla v roce 2017 zrušena. Pokuta je bezúčelná, nemají na ni peníze a je prakticky nevymahatelná. Samozřejmě to osoby bez přístřeší ví, a využívají toho.

Existuje však možnost, kterou města příliš nevyužívají a já jsem přesvědčen, že by ji využívat mohla a dokonce ji osobně považuji za velmi účinnou. Bezdomovectví je totiž často spojeno s alkoholismem. Momentálně máme platnou vyhlášku města OZV 1/2018, kde jsou stanovena veřejná místa, kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů. Této vyhlášky lze využít možností propadnutí věci.

"Jakmile se alkohol prokáže na takovém místě v otevřené láhvi, stává se předmětem, kterým byl spáchán přestupek. A ten je policie nebo městská policie oprávněna okamžitě odebrat."

Odebrání láhve s alkoholem (propadnutí věci podle § 48 odst. 1 písm. a/ přestupkového zákona) může být účinným opatřením. 

Prokázání obsahu alkoholu v otevřené láhvi lze vyřešit jednoduchým přípravkem, který se připojí k alkotesteru. Likvidace propadnutých věcí se provádí prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zadržený alkohol se odborně a oficiálně zlikviduje. 

Jiří Klein