Velká nepříjemnost pro Město Nový Jičín vznikla uložením 100 mil. korun ve Sberbank a jejich zmrazení po vzniku konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.

Jsme rozhořčeni způsobem, jakým Rusko zasahuje do vnitřních záležitostí suverenního státu. Vyjadřujeme tímto podporu občanům Ukrajiny, na které má válka největší dopad. Vyzýváme politiky k rychlému jednání v zájmu civilních obyvatel a s cílem udržení míru v Evropě.

Až příliš často se mezi občany města Nový Jičín mluví o autobusovém nádraží. Bohužel nejvíce v tom negativním slova smyslu. Problémy způsobují především osoby bez přístřeší, které se zdržují na veřejných prostorách a svou ne zrovna voňící přítomností obtěžují své okolí. Často po sobě zanechají odpadky a mnohdy i kdečím potřísněnou lavičku.

Sobota 5. února 2022 odpoledne byla pro celou řadu Novojičíňáků dnem prvního letošního opékání v přírodě. U altánku za dětským hřištěm na Skalkách bylo připraveno ohniště s dostatkem dřeva a bublajícím kotlíkem s čajem. Počasí přálo a tak nikdo nezmokl ani nezmrzl. Místo jsme po akci pečlivě uklidili a zbylé dřevo je k dispozici veřejnosti (kdo...

do nového roku 2022 Vám jménem ČSSD Nový Jičín přeji zejména pevné zdraví a osobní spokojenost v rovině osobní i pracovní.

Sváteční charita punč - svařák byl jedním slovem neuvěřitelný. Ve státní svátek 17. 11. 2021 cestovalo celkem 325 kelimků s punčem nebo svařákem do rukou dárců, kteří si mohli vybrat, zda podpoří Eden denní stacionář, nebo dětské oddělení nemocnice Agel Nový Jičín.

Přes zcela zjevný odpor velké části občanů proti prodeji stavebních pozemků jedinému zájemci (developerovi), mají někteří zastupitelé stále chuť poslední stavební pozemky za každou cenu prodat. Pro občany nepřijatelnou situaci správně vyhodnotil developer, který nabídl svým dopisem dohodu. Na 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín však místo...

Další nesmyslný a pochybný krok současného vedení. V roce 2010 fungovala v průmyslové zóně (patří CTP) pouze DHL. Podařilo se nám do průmyslové zóny přivést Hanon a tedy zaměstnání pro více než 500 lidí. Následně jsme se rozhodli jít jinou cestou. Vybudovat vlastní městskou průmyslovou zónu s možností dění v ní ovlivňovat (jako většina měst v ČR)....

17 hlasů pro prodej pozemků Pod Skalkou. Celý tento kontraverzní majetkový bod je zahalen do mlžného oparu pochybných argumentů.