500 tisíc korun pro Ukrajinu a 100 milionů Putinovi

23.03.2022

I takto, by se s nadsázkou dal popsat přístup a jedna z posledních kauz vedení novojičínské radnice ve vztahu k hospodaření města. Vlastně až od novinářů se zastupitelé a občané města dozvěděli, že bylo 100 milionů korun z městského rozpočtu převedeno v průběhu posledních dvou let do ruské Sberbank. Vedení města se snaží obhájit tím, že do Sberbank investovaly své volné finanční prostředky i jiné municipality včetně krajů a nikdo nemohl danou situaci předpovídat. K základům finanční gramotnosti patří pečlivé zvažování rizika, které je obvykle přímo spojeno s výhodností nabídky. Obecně platí, že čím vyšší nabízený úrok, tím větší riziko. K základním opatřením ke snížení rizika ztráty je diverzifikace prostředků na více účtů, krátké výpovědní lhůty smluv u produktů a především důsledné průběžné sledování situace na bankovním trhu.

Zarážející na celé situaci je, že k poslednímu převodu finančních prostředků z městského účtu ve výši 50 milionů korun údajně došlo v únoru 2022 a na konci téhož měsíce došlo k uzavření všech poboček Sberbank v ČR. Bylo to tedy v době, kdy jiná města již vyhodnotila situaci jako rizikovou a usilovně pracovala na tom, aby finanční prostředky ze Sberbank převedla na bezpečnější účty.

Při jednání Zastupitelstva města 14.3.2022 vyšla na povrch informace, že místostarosta Václav Dobrozemský (ODS) pravděpodobně neměl k převodu částky 50 mil. korun v roce 2022 potřebný mandát od Rady ani od Zastupitelstva města. Tyto informace vedly k tomu, že Mgr. Jiří Klein (ČSSD) navrhl Zastupitelům města přijmout usnesení s úkolem Kontrolnímu výboru, aby tuto novou informaci prověřil. Že pro toto usnesení, které by jednoznačně zmocnění 1. místostarosty potvrdilo nebo vyvrátilo, vůbec nehlasoval samotný JUDr. Václav Dobrozemský (ODS) se nedivíme, ale proč se nechtělo dozvědět pravdu dalších 10 zastupitelů je nám záhadou. Jediný proti usnesení byl p. Radkovský (ANO), zdrželi se hlasování: p. Adamec (KDU-ČSL), Brož (KDU-ČSL)Perútka (KDU-ČSL), Šturala (ANO), Strýček (ANO), Kopecký (ANO), Vindiš (ODS), Choleva (ODS),  a paní El-Shikha (ANO). 

Pro objektivní zjištění pravdy byli p. Andrýsek (ČSSD), Faluši (ČSSD), Dvořák (ČSSD), Klein (ČSSD), Kocourková (ČSSD), Rozbroj (ČSSD), Konečná (KSČM), Kotas (KSČM), Pořízka (SPD), Bártek (SZ/TOP09), Gazda (SZ/TOP09), Novotná (SZ/TOP09), Syrovátka (SZ/TOP09), Adámek (Piráti), Bílek (Piráti).  Z jednání byli omluveni: p. Orel (SZ/TOP09), Liška (SPD) a Janošek (ANO). Usnesení bylo přijato o jediný hlas.

Kontrolní výbor, kterému předsedá zastupitel Jiří Klein (ČSSD), měl možnost se poprvé sejít 22. 3. 2022 a na základě usnesení zadal dne 23. 3. 2022 cestou tajemníka MÚ požadavek na obdržení podkladů ke kontrole.

Vedení města, v čele se starostou Stanislavem Kopeckým(ANO), se snaží veřejnost uklidnit, že na chod města tato situace nebude mít vliv, opak je však pravdou. Podle názorů starostů jiných měst, která měla uložena své prostředky ve Sberbank, bude muset dojít k omezení investičních výdajů a úpravě rozpočtu již na rok 2022 a pro některé menší obce to může představovat i existenční problémy. Dle vyjádření ministerstva financí se může kauza likvidace Sberbank táhnout i několik let. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl netuší, proč starostové a primátoři nezareagovali včas. Ekonomové zmiňují, že vedení obcí a krajů musí daleko více zvažovat bezpečnostní rizika, nikoli jen výši úrokových sazeb, zvlášť při manipulaci s veřejnými prostředky.

Ing. Mojmír Zetocha

a tým Víc pro Nový Jičín