Pomoc Ukrajincům

11.03.2022

Včera 10. 3. 2022 jsme měli možnost, udělat dobrý skutek v podobě adresné pomoci Ukrajinské komunitě, žijící a pracující v Novém Jičíně. Jedná se o skupinu více jak dvou desítek dospělých a několika dětí. Celý nápad se zrodil v hlavě mé ženy, která je potkala při práci v agentuře. 

Ukrajinci opustili svou zemi z důvodu strachu o svůj život a vzali sebou své ženy a děti. Jedno z dětí má půl roku. 

Vzali si sebou pouze nezbytně nutné věci a utekli před válkou do bezpečí v ČR. Požádali o pomoc s poskytnutím postelí, matrací, polštářů, peřin, povlečení, prostěradel, ručníků. Jsou neuvěřitelně skromní a když jsme nabízeli koupi plen pro dítě, tak s "děkuji" odmítli s tím, že si je pořídí za vlastní prostředky, protože někteří chodí do práce a jsou schopni se zajistit sami. Celá akce by se nepodařila zorganizovat bez pomoci naší rodiny, přátel a známých, kterým patří velké poděkování. Dále nám pomáhala Charita v NJ, které děkujeme. Všichni věříme, že političtí představitelé najdou brzy kompromis a válka bude ukončena a oni se budou moci vrátit zpět do své evropské Ukrajiny a zahájit práce na obnově poničené země s úsilím a odhodláním jako nikdy předtím. Přejeme ať se to brzy společně podaří. 

Mojmír Zetocha