Autobusové nádraží - vizitka města

23.02.2022

Až příliš často se mezi občany města Nový Jičín mluví o autobusovém nádraží. Bohužel nejvíce v tom negativním slova smyslu. Problémy způsobují především osoby bez přístřeší, které se zdržují na veřejných prostorách a svou ne zrovna voňící přítomností obtěžují své okolí. Často po sobě zanechají odpadky a mnohdy i kdečím potřísněnou lavičku. 

Naposled si lidé posteskli na nehezky vypadající "zeleň" za OD Lidl. Ověřil jsem, čí je ten prostor a zjistil, že ho vlastní Lidl. Napsal jsem na vedení Lidlu dopis a požádal je o nápravu situace. Věřím, že si vedení Lidlu uvědomí, že tato vizitka jim nedělá nejlepší reklamu a místo dají do pořádku. Naše Technické služby jsou připraveny jim na základě objednávky pomoci.

Pokud budete mít další podněty na zlepšení našeho společného prostředí neváhejte mne kontaktovat. Tel. 603307107, mail: klein.jiri@gmail.com

Mgr. Jiří Klein