Znáte své město?

Tato smaltovaná cedulka zdobí vstupní dveře na domě v ul. Dobrovského 2 nedaleko Masarykova náměstí. V minulosti se tak označoval dům, kde pobýval soukromý detektiv.


Zachování historického odkazu města si vzal v minulém období za své pan starosta PhDr. Jaroslav Dvořák. Podívejte se, co vše je za ním v posledních letech. 

Své město známe skvěle. Volte náš tým č. 7 a pokračujme dál v rozdělané práci.


Tento monogram naleznete na několika místech v Novém Jičíně. Jeden je běžně veřejnosti přístupný a najdete ho v mramorové desce u galantérie na Masarykově náměstí. Druhou značku najdete na radniční věži i s letopočtem 1930, ale tam si ji najděte sami :-). Jedná se o značku firmy Ing. R. & H. Blum a dole Fritz Kuběna. (https://galerieosobnosti.muzeumnj.cz/robert-ludwig-blum


Co nejlepší hospodaření města zajišťuje již 8 let první místostarostka Mgr. Blanka Faluši, MBA a výtečně se ji daří. Město je i přes rozvojové iniciativy a řadu investic bez dluhů a s vyrovnaným rozpočtem. Podívejte se na její profil.

Své město známe skvěle. Volte šťastnou 7 a pokračujme dál v rozdělané práci.