Developer chce dohodu - někteří zastupitelé chtějí za každou cenu prodávat

16.11.2021

Přes zcela zjevný odpor velké části občanů proti prodeji stavebních pozemků jedinému zájemci (developerovi), mají někteří zastupitelé stále chuť poslední stavební pozemky za každou cenu prodat. Pro občany nepřijatelnou situaci správně vyhodnotil developer, který nabídl svým dopisem dohodu. Na            18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín však místo dohody došlo k dalšímu nepříjemnému překvapení.

7.10.2021 obdržel 1. místostarosta Dobrozemský dopis jednatele společnosti Feigen Project Financing, s.r.o. Jana Zlámalíka, který v dopisu popisuje momentální situaci a v závěru (viz. obrázek) navrhuje dohodu ve smyslu zrušení nabídkového řízení, a tím pádem i zrušení závazku uzavřít smlouvu s návrhem na vrácení kauce.

Obr. 1 - část dopisu společnosti FPF 1. místostarostovi Dobrozemskému

Připomeňme si, že je stále platné usnesení ze 17. ZM, kde níže uvedení (zeleně označení) zastupitelé odhlasovali prodej pozemků tomuto developerovi. Viz. článek zde

Obr. 2 - hlasování o prodeji pozemků Pod Skalkou- 17. zasedání ZM

Během diskuse k projednávanému bodu vystoupili opoziční zastupitelé p. Dvořák, Faluši, Klein, Rozbroj i Andrýsek a za klub KSČM p. Konečná. Žádali vysvětlení proč má projednávaný bod pouze usnesení, ve kterém bere ZM dopis na vědomí, proč není ukončen majetkový záměr, proč nejednáme o revokaci usnesení o prodeji přijatého na 17. ZM. Chtěli slyšet důvody napsání dopisu po panu jednateli, který byl také přítomen. Jelikož jsme na tyto otázky nedostali uspokojivé odpovědi, tak po poradě klubu, navrhlo ČSSD protinávrh ve smyslu zadání úkolu Radě města Nový Jičín dojednat se společnosti Feigen Project Financing, s.r.o. jimi navrženou dohodu tak, aby nevznikla škoda Městu Nový Jičín ani developerovi. Tento protinávrh nebyl přijat. Paní Konečná za KSČM podala také protinávrh, aby zastupitelstvo zrušilo nabídkové řízení bez vyhlášení vítězného uchazeče. Tento protinávrh také nebyl přijat těmito (červeně - proti a žlutě - zdržel se) zastupiteli, a to přesto, že byli před hlasováním na kameru ubezpečeni jednatelem společnosti, že mu dosud nevznikly žádné náklady v souvislosti s plánovaným nákupem pozemků a nebyl by důvod žádat nějaké kompenzace.

Obr. 3 - hlasování o protinávrhu na zrušení nabídkového řízení

Následně bylo přijato původní navržené usnesení, které pouze bere na vědomí dopis společnosti.

Příležitost vyslyšet volání občanů po zastavení tohoto prodeje, a to bez způsobení škody ani jedné ze stran, byla promarněna a dál pokračuje proces prodeje pozemků s výhledem podpisu smlouvy do 13. 12. 2021.

"Cítím velké zklamání z neodpovědného přístupu části zastupitelů, kteří nadále podporují prodej přesto, že veřejné mínění je opačného názoru. Tento, pro občany Nového Jičína, zásadní prodej posledních městských stavebních pozemků, byl naprosto nedostatečně se samotnými občany komunikován. Radnice veřejně projednává změny v jízdním řádu NJ MHD (což je pozitivní), ale v takto důležité věci pouze vyvěsí záměr na úřední desku. Vyvolává to ve mně dojem tutlání prodeje, aby se o něm příliš nehovořilo. Velmi si cením otevřeného a aktivního přístupu občanů, kteří se různým způsobem vyjádřili po schváleni prodeje." 

Jiří Klein

Klub ČSSD zastává od počátku zveřejnění záměru na prodej těchto pozemků stále stejné, pevné stanovisko. Prioritně jsme pro přípravu pozemků ze strany města pro prodej občanům k individuální výstavbě. Stejně, jak se to dělo v lokalitě Za Školou, a tak, jak to dokáže mnoho dalších měst a obcí. Teprve v druhé řadě bychom podpořili transparentní prodej developerovi, ale za podmínek skutečné soutěže nikoli jedinému zájemci a s podmínkou uvedení konkrétních referencí zájemce o koupi.

"Z jednání NJ Zastupitelů za ANO, ODS a KDU-ČSL ze dne 15. 11. 2021 ve věci prodeje lukrativních pozemků v lokalitě Pod Skalkou developerovi Feigen Project Financing, s.r.o jde vidět, že jim vůbec nejde o názor obyvatel Nového Jičína. I přes veřejnou vlnu odporu a následně nabídky developera o ukončení prodeje bez následků pro město, kterou deklaroval v otevřeném dopise, stále silou tlačí na prodej. Jedná se o nezodpovědný krok, který v budoucnu přinese mnohá úskalí a problémy pro město i pro jeho obyvatele."

Mojmír Zetocha

Členové klubu ČSSD Nový Jičín - 16.11.2021