Pozemky Pod Skalkou prodány?

22.09.2021

17 hlasů pro prodej pozemků Pod Skalkou. Celý tento kontraverzní majetkový bod je zahalen do mlžného oparu pochybných argumentů. 

On už je zajímavý vlastně i samotný název projednávaného bodu, který byl zveřejněn občanům - Výstavba RD Pod Skalkou - 3. etapa vyhodnocení nabídkového řízení, MPZ 3066. O nějakém prodeji zde není ani slovo.

Jak se zachovala Rada města? Dne 25.08.2021 projednala tento záměr. Předmětem diskuse byla zejména otázka vztahu žadatele společnosti Feigen Project Financing, s.r.o. a společnosti Augere Real Estate , s.r.o., u které byly prezentovány reference aktuálně realizovaných projektů výstavby RD v Třinci a ve Vsetíně. Dále byla vedena diskuse k aktuálním aktivitám společnosti Feigen Project Financing, s.r.o. a k financování projektu v Novém Jičíně. Na základě této diskuse přijala Rada města usnesení, kterým doporučila Zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledky nabídkového řízení. Návrh usnesení, kterým bylo doporučeno Zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy, Rada města nepřijala potřebnou většinou hlasů. (Tolik se dozvídáme z odůvodnění usnesení.)

Bod do zastupitelstva tedy předkládá nikoli Rada města, ale samotný 1. místostarosta JUDr. Dobrozemský (ODS) na vlastní pěst. 

Přestože Rada města nezískala potřebnou většinu k prosazení prodeje a tudíž byly pravděpodobně i mezi radními v koalici pochybnosti, během zasedání zastupitelstva došlo ke vzájemné shodě a prohlasování bodu 17 hlasy. Nepomohly bohužel námitky a upozornění opozice. Na záznam projednání bodu se můžete podívat na videu.

Zdroj: TV Polar

Během projednávání byli zastupitelé upozorňováni na nevěrohodnost kupující společnosti, na její nesolventnost, absenci jakékoli referenční stavby, zvláštní propojení na dceřinnou společnost s pochybnými referencemi atd.

Postupně se začínají tyto pochybnosti potvrzovat. Zde je například hodnocení společnosti ZIRIS - jednatel p. Ing. Bc. Jan Zlámalík ze Vsetínské nemocnice:

Nelze pominout ani fakt, že zejména v posledním roce společnost ZIRIS s vedením Vsetínské nemocnice a.s. prakticky nekomunikovala, své povinnosti vyplývající z uzavřených smluv plnila laxně a svůj záměr vyvést celé oddělení z nemocnice připravovala nekorektně za zády představenstva a.s.

22.6.2021 se ze společnosti ZIRIS stává společnost Feigen Project Financing, s.r.o., která chce koupit pozemky v Novém Jičíně. ZIRIS má vloženu poslední finanční uzávěrku v roce 2018 a je v pasivu 9,958 mil. korun.

Informace budeme dále doplňovat.

Jiří Klein