Rozpočet města jsme nepodpořili

15.02.2024

Náš klub "Víc pro Nový Jičín s ČSSD" hlasoval proti schválení rozpočtu města na rok 2024

7 důvodů, proč jsme takto hlasovali:

 • na výdaje je vyčleněna nejvyšší suma v historii – 1,012 mld. Kč
 • příjmy jsou kryty "virtuálními" 97 mil. Kč ze Sberbank
 • téměř utracen je 100 mil. Kč úvěr i 50 mil. Kč kontokorentní úvěr
 • rozpočet je schodkový – deficit dělá 173 mil. Kč
 • mandatorní výdaje činí 73 %, "projí" se tedy 715 mil. Kč
 • minimální jsou dotace /probíhá programové období 2021–2027/
 • navrhované projekty jsou násobně předraženy:
 • dokumentace sportovní haly, 8 mil. Kč, 2024 /celkem 24 mil. Kč/
 • dokumentace tenisové haly, 4 mil. Kč, 2024 /celkem 10 mil. Kč/
 • oprava kuchyně ZŠ Dlouhá, 30 mil. Kč
 • revitalizace hřiště ZŠ Komenského 66, 30 mil. Kč
 • obnova venkovního bazénu 20 mil. Kč, 2024, /celkem 55 mil. Kč/
 • oprava vstupu, vestibulu aj. budovy Divadelní 1, 8,3 mil. Kč.

Výsledek "úsilí" současného vedení města:

 • stagnace města – 164. místo v Indexu kvality života mezi městy v ČR
 • špatné hospodaření města – známka B-, tj. slabá finanční kondice
 • úbytek počtu obyvatel města – za posledních 5 let pokles o 700 osob
 • připravené projekty, které byly ukončeny či pozastaveny:
 • rozvoj průmyslové zóny
 • revitalizace Hückelových vil
 • přestavba přístavby Hotelu Praha na kulturní dům
 • výstavba bytů na ul. Dolní brána
 • výstavba rodinných domu v ul. Za Humny
 • příprava pochybných a finančně nákladných projektů,

např. přebudování restaurace Nové Slunce na kulturní dům.

Za klub "Víc pro Nový Jičín s ČSSD" Jaroslav Dvořák