Rekordní schodek rozpočtu

21.12.2019

Zastupitelstvo města Nový Jičín schválilo na svém jednání 12. 12. 2019 rozpočet města pro rok 2020 se schodkem takřka 200 miliónů korun. Tento nejzásadnější dokument města prošel pouhými 17 hlasy koalice oproti 12 hlasům opozice, což je nejmenší podpora navrženému rozpočtu za posledních 10 let. Sestavilo ho již kompletně nové vedení radnice, na rozdíl od toho loňského, který ještě připravovalo bývalé vedení.

Klub ČSSD i další opoziční strany nemohl pro tento velmi špatný rozpočet zvednout ruku. Tím zásadním důvodem pro náš nesouhlas je deficit ve výši téměř 200 milionů korun. Ten je nejvyšší od roku 2010, kdy vládla na radnici ODS. A je tu jistá paralela v tom, že tento rozpočet připravil taktéž místostarosta za ODS.

Osm let nám trvalo, než jsme město oddlužili. A město Nový Jičín byl díky ČSSD jedním z mála měst v České republice, které nemělo v roce komunálních voleb v roce 2018 ani korunu dluhu. A nyní bohužel tedy opět směřujeme k zadlužování Nového Jičína.

A nyní fakta. Čísla totiž nejdou ošidit. Na straně příjmů je celková suma 684 milionů korun. Ta zahrnuje daňové příjmy - 444 milionů korun, nedaňové příjmy - 128 milionů korun, kapitálové příjmy - 52 milionů korun a dotace /ty jsou bohužel minimální/. Jen pro srovnání - v roce 2018 činily příjmy 592 milionů korun a v roce 2019 626 milionů korun. Je nesmysl, aby se příjmy od roku 2018 zvýšily o téměř 100 milionů korun. Dotyčný místostarosta na jednání zastupitelstva řekl, že je to predikce. Já říkám chiméra.

Výdaje činí 870 milionů korun, což je nejvyšší suma v historii města. Opět pro srovnání - v roce 2018 to bylo 739 milionů korun a v roce 2019 726 milionů korun. Cifra 870 milionů korun je nepochopitelná i s ohledem na očekávaný příchod recese, což při jednání ZM přiznal i zmiňovaný místostarosta. Tento obrovský schodek je dorovnán jen díky úsporám, které jsme tomuto vedení zanechali a také kontokorentnímu úvěru ve výši 50 milionů korun.

Co je však nejvíce zarážející, je fakt, že při takto vysokých výdajích dochází k rapidnímu snížení financí na investiční akce. Rozpočet se tedy lidově "projídá". Na investiční akce je vyčleněna suma 220 milionů korun, to je 1/4 výdajů. Ale v roce 2018 to bylo 269 milionů korun při 739 milionech korun výdajů, tedy více než 1/3 výdajů a v roce 2019 to bylo 216 milionů korun při 726 milionech korun výdajů, tedy stále téměř 1/3 výdajů. A to ještě mezi největší investiční akce pro rok 2020 jsou zahrnuty projekty, které na radnici připravila ČSSD - např. 2. etapa vybudování parkoviště na ul. Dlouhá za 10 milionů korun, vybudování sítí pro rodinné domy v Žilině za 30 milionů korun, odkup areálu Horního nádraží či dobudování kulturního domu z přístavby Hotelu Praha. Zde se nám navržená suma 70 milionů korun zdá velmi přemrštěná. Náš projekt předpokládal poloviční sumu. Nové vedení nejenže neinvestuje do stávající majetku - bytového a nebytové fondu, neví si rady s velkými projekty, např. s revitalizací Hückelových vil nebo Domu sester či nepřipravuje 2. etapu rozšíření průmyslové zóny, ale zejména zcela rezignovalo na další rozvoj města. Žádná výstavby nových bytů či rodinných domů /kromě výše zmiňované Žiliny/ nebo nové sportovní haly, jak bylo slibováno ve volebních programech stran, které nyní vládnou radnici. A to bohužel pocítíte Vy, naši spoluobčané.

Jaroslav Dvořák