Nový Jičín je bezpečné město

12.03.2019

4. března 2019 vzali po předchozím projednání v Radě města i kolegové zastupitelé města Nový Jičín na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Nový Jičín za rok 2018.

Jako jedna z odpovědných osob za veřejný pořádek ve městě jsem očekával dotazy a podněty od zastupitelů i občanů, a také za ně upřímně děkuji. Zazněly zejména připomínky k řešení situace s bezdomovci. Čeho jsem se naopak z úst vedení města nedočkal, bylo poděkování Policii ČR, která má opravdu vynikající výsledky. Stačí se podívat do jejich zprávy a přesto, že nemají lehkou personální situaci, zvládají své poslání na výbornou. Za posledních 15 let jde o druhý nejnižší počet trestných činů spáchaných ve městě Nový Jičín. Za posledních 5 let jde o pokles o 483 skutků.

Rád bych, alespoň touto cestou poděkoval za zastupitelský klub ČSSD panu npor. Bc. Tomáši Dohnalovi - vedoucímu Obvodního oddělení Policie ČR Nový Jičín a celému jeho týmu za nasazení a výbornou práci pro občany města Nový Jičín. Zároveň děkuji všem pracovníkům Městské policie Nový Jičín za nasazení a změnu přístupu k řešení problémů občanů - vážím si toho.

Mgr. Jiří Klein