Developer náš partner v rozvoji města?

13.08.2021

Vedení města pod taktovkou koalice složené ze zástupců politických stran ANO, ODS, KDU-ČSL, Zelení se rozhodli prodat parcely pro výstavbu rodinných domů soukromému developerovi v lokalitě Pod Skalkou.

Pojďme si přiblížit o co se jedná?

Celkově jde o 23 parcel včetně koncepce veřejné infrastruktury. Pro lepší orientaci jedná se o pozemky nad areálem stavebnin Degast. Město si nechalo zpracovat zastavovací studii a znalecký posudek, který stanovil cenu za 38 216 metrů čtverečních na 14 641 600 Kč bez DPH. V případě stavebních parcel jde o 23 918 metrů čtverečních za 11 782 000 Kč bez DPH, což představuje cenu za metr čtvereční pozemku na úrovni 492,6 Kč bez DPH. Viz tabulka níže.

Je to výhodné pro občany města a co to přinese?

Asi každý z Vás v poslední době zaznamenal raketový růst cen nemovitostí a pozemků nejen v oblasti Nového Jičína ale prakticky v rámci celé ČR. Když porovnáme růst cen nemovitostí a stavebních pozemků v rámci celé Evropy, tak ČR je na špici a dokonce za poslední rok vidíme nejvyšší růst cen nemovitostí za posledních 5 let. Tento trend růstu cen bude mít za následek nedostupnost bydlení pro občany ČR.

Proč nesouhlasíme s prodejem developerovi?

  • Myslíme si a jsme přesvědčeni, že prodej takto připravených parcel v jedné z nejcennějších lokalit města Nového Jičína za cenu 492,6 Kč za metr čtvereční bez DPH je neadekvátní a neodpovídá realitě a skutečnosti o jak cenou lokalitu se jedná.
  • Tento krok povede ke zvýšení cen stavebních parcel na území města. Při posledním prodeji stavebních pozemků, které prodávalo město v tzv. elektronické aukci v lokalitě Za Školou Nový Jičín/Žilina se prodával metr čtvereční za 1 650 Kč bez DPH. Z této skutečnosti se dá předpokládat, že cena v lokalitě Pod Skalkou pod taktovkou developera bude dosahovat cen přes 2000 Kč za m2 bez DPH. To podle nás není v souladu s politikou rozvoje bydlení.
  • Je zde riziko, že pozemky skoupí spekulanti, kteří budou chtít na pozemcích vydělat.
  • Může dojít ke zpoždění výstavby z důvodu technických, finančních.
  • Město ztratí možnost rozhodnout, aby tyto pozemky koupili občané Nového Jičína a jeho blízkého okolí.
  • Zisk z prodeje pozemků půjde do kapsy soukromému developerovi, který bude možná zavázaný současnému veden na radnici, ale nebude to ve prospěch všech občanu našeho města.

Co požadujeme a co budeme prosazovat?

  • Jelikož jsme přesvědčeni o tom, že tento krok není v souladu s péčí řádného hospodáře budeme na zářijovém jednání Zastupitelstva města prosazovat zrušení prodeje pozemků v lokalitě Pod Skalkou soukromému developerovi.
  • Budeme prosazovat, aby tyto pozemky prodávalo přímo město Nový Jičín a přímo občanům města Nového Jičína ve stejném modelu, jako byl použit v lokalitě Za Školou NJ/Žilina.
  • Chceme, aby zisk z prodeje těchto velice lukrativních pozemků šel do rozpočtu města a byl použit ve prospěch obyvatel Nového Jičína, nikoli ve prospěch soukromého developera.

Je politováníhodné, že vedení města pod taktovkou stran ANO, ODS, KDU-ČSL, Zelení po takřka tří letém působení na radnici v Novém Jičíně nebylo schopno posunou problematiku rozvoje bydlení v rodinných domech dále. Nebyla zpracována, žádná koncepce, nejsou připraveny žádné lokality pro výstavbu rodinného bydlení na území města, ať už z hlediska projektového nebo technického. Dle vyjádření stavebního úřadu je ze 100% pozemku určených k zástavbě 96% nevyužitých. Nikdo z vedení města o ničem nejedná. Na místo toho se uchylují k těmto nesystémovým a jednorázovým opatřením, která nemají přidanou hodnotu pro město ani pro jeho obyvatele. Jedná se o aktivitu, která má za cíl přinést rychle peníze/likviditu do děravého rozpočtu města za co nejméně námahy a práce.

Ing. Mojmír Zetocha 

s týmem ČSSD Nový Jičín