Baby a senior TAXI

13.05.2018

Rada města Nový Jičín schválila na svém jednání 4. 10. 2017 zřízení nové služby. Už od dubna 2018 bude na území města fungovat baby a senior taxi. Tímto krokem chceme usnadnit starším lidem a rodičům malých dětí přepravu k lékaři nebo na úřady.

Při přípravě tohoto projektu jsme využili zkušenosti z jiných měst. V republice provozuje senior nebo baby taxi více než 50 měst a obcí. V našem kraji jich je cca 10. Na projektu se pracovalo více než rok a myslím si, že se podařily vybrat z dalších měst ty nejlepší praxe.
Co se týká senior taxi, přiklonili jsme se k věku 65 let. Naši starší občané s trvalým pobytem na území města Nového Jičína /včetně místních částí/ či držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P mohou tuto novou pomoc využívat k cestám do zdravotnických zařízení na území města /nemocnice, ordinace praktických i odborných lékařů/, na městský úřad, na úřad práce /kde se vyřizují různé příspěvky/, na okresní správu sociálního zabezpečení a také na hřbitovy. Senioři mají možnost bezplatného doprovodu další osoby. Rodiče či jiní zákonní zástupci dětí ve věku do čtyř let s trvalým pobytem na území města /včetně místních částí/ mohou baby taxi využít k cestě do zdravotnických zařízení na území města /nemocnice, ordinace praktických i odborných lékařů/.
Poplatek za jednu jízdu činí 20 korun /tedy 40 korun za jízdu tam i zpět/. Klienti budou mít nárok maximálně na šest jízd měsíčně /3 jízdy tam i zpět/. 

Taxislužbu budou zajišťovat naše technické služby, které budou mít k dispozici dva pětimístné elektromobily. 

Je to další krok k ochraně životního prostředí, neboť i městská hromadná doprava bude od prosince tohoto roku díky novým elektrobusům ekologická. Oba elektromobily budou dostatečné prostorné, aby se do nich vešel skládací invalidní vozík, francouzské hole či kočárek. Samozřejmě budou vybaveny i dětskými sedačkami.
Zájemce o senior nebo baby taxi si bude muset na odboru sociálních věcí vyřídit průkazku, do které se mu budou vyznačovat realizované jízdy. Za vydání průkazky na celý rok zaplatí žadatel 30 korun. Taxislužba se bude objednávat telefonicky u technických služeb jeden až dva dny dopředu. V případě náhlého onemocnění dětí půjde taxi přivolat i v daný den a zajistit převoz k lékaři.
Nový projekt bude fungovat v pracovní dny od 6:30 do 14:30 hodin. Přesné náklady a zisky baby a senior taxi budeme znát až po roce fungování. Podle analýzy, kterou jsme si nechali zpracovat, a která vycházela ze zkušeností z obdobně velkých měst, se roční výdaje města budou pohybovat do 1,4 milionu korun, tržby by mohly přesáhnout sto tisíc korun.
Vážení přátelé, věřím, že tuto novu službu přivítáte, a že se v Novém Jičíně ujme.

Jaroslav Dvořák