5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín

06.09.2019

Na začátku zasedání jsme za klub ČSSD požádali vedení města, zastupitele i hosty, aby minutou ticha uctili památku pana MUDr. Ivo Vaněčka. Ten byl pochován v pátek 30.8.2019, když podlehl v 59 letech vážné nemoci. Doktor Vaněček byl 8 let radním a 12 let zastupitelem. Za svůj přínos městu si zcela jistě zasloužil tichou vzpomínkou poděkování a uznání.  

Nový předseda Kontrolního výboru ZM

Pátým bodem jednání byla volba nového předsedy Kontrolního výboru ZM. Jednohlasně byl novým předsedou zvolen MUDr. Pavel Andrýsek (klub ČSSD) a jako člen byl dovolen Mgr. Pavel Rozbroj (klub ČSSD).

Podpoříme opravu Kamenného divadla

Nepolitická aktivita našenců z roku 2016 dostane podporu města. Zastupitelé jednohlasně schválili zařazení opravy tohoto místa do akcí v roce 2020 s předpokladanými náklady 746790,-Kč. 100 % uznatelných nákladů bude uhrazeno z dotace.

Narušování veřejného pořádku

V bodě různé vystoupil Mgr. Jiří Klein (ČSSD) s upozorněním na významné narušení veřejného pořádku ve městě ze strany pořadatelů hudební akce Summer Ending na Skalkách o posledním prázdninovém víkendu. 

Desítky oznámení na Městskou policii Nový Jičín a další desítky reakcí na sociálních sítích vypovídají o tom, že rušení bylo již za hranou akceptovatelnosti občanů. 

Jiří Klein navrhl vedení města, aby zvážilo vydání tzv. protihlukové vyhlášky, nebo vydání vnitřní směrnice, která bude upravovat délku takové produkce pro nájemce prostoru na Skalkách.

"MěKS Nový Jičín má ve smlouvě o pronájmu areálu Skalky ustanovení, ve kterém se zavazuje nájemce dodržovat při akci veškeré zákony, včetně dodržení nočního klidu. Toto ustanovení jednoznačně pořadatel porušil." Uvedla Bc. Iva Pollakova ředitelka MěKS Nový Jičín.

Ředitel Městké policie Nový Jičín Bc. Daniel Rýdel sdělil, že opravdu evidovali značný nárůst oznámení na rušení (23). Pořadatele dvakrát vyzvali k ztlumení hluku, ale ztlumení nebylo buď vůbec realizováno, nebo bylo naprosto nedostatečné. Jednání pořadatele bude oznámeno správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku.

Spoluorganizátor akce p. Adam Uhlár ji obhajoval, že byla velmi úspěšná, že se ji účastnilo cca 1000 lidí. 

Vedoucí odboru školství, kultury a sportu p. Ing. Oldřiška Navrátilová poznamenala, že také vnímá z reakcí občanů narušení klidu ve městě za významné. 

Ing. Kateřina Konečná (KSČM) navrhla, že do smluv o nájmu by měly být doplněny podmínky, které by zavázaly pořadatele uklízet i širší okolí areálu po akci.

Problém s bezdomovci

Mgr. Jiří Klein také upozornil na problematiku bezdomovců, kteří se na doporučení "utábořili" na veřejném prostraství ul. Dolní Brána. Tito lidé zde nanosili značný nepořádek, naprosto nehygienicky zde vykonávali své potřeby a tímto svým chováním vzbuzovali u zde bydlících nebo procházejících občanů veřejné pohoršení.

V současné době, je místo uklizeno Technickými službami.